Ibdel il-Lingwa:


Close
 • Volum baxx ta' semen:Prevenzjoni u Trattament

  Volum baxx ta' semen:
  Prevenzjoni u Trattament

  Volum baxx tas-semen ilment sesswali komuni għall-irġiel. Fil-fatt, xi stimi jissuġġerixxu li aktar u aktar irġiel għandhom din il-kwistjoni hekk kif isiru anzjani.

 • Sib trattament!

  Sib trattament!

  Studji kliniċi jikkonfermaw dan:

  Tista 'żżid il-volum tal-isperma!

  Tista 'tikseb orgażmi aktar b'saħħithom!

  Tista 'ttejjeb il-fertilità tiegħek!

Tbati minn volum baxx ta' semen?
Anki jekk ma jfissirx neċessarjament li hemm xi ħaġa sinister għaddejja li jista 'jkollok bżonn iżżur tabib għaliha, volum ta' sperma mnaqqas huwa problema li tista 'tkun trid tikkura.

Volum baxx tas-semen

X'inhu Volum baxx ta 'Semen?

Jista ' jkun li ndunajt li xi drabi, għandek inqas rilaxx tas- semen waqt l- orgażmu tiegħek milli tagħmel f' ħinijiet oħra. Madankollu, jekk tinnota li int kontinwament baxx fis-semen waqt orgażmu, iċ-ċansijiet huma li jista 'jkollu numru ta' kawżi differenti u li jista 'jaffettwak b'mod negattiv f'numru ta' modi differenti.

 • Volum baxx tas-semen
 • Volum baxx tas-semen
 • Volum baxx tas-semen

Huwa importanti li wieħed jinnota li l-volum tal-isperma tiegħek mhux neċessarjament importanti jekk m'intix qed tipprova tikkonċepixxi, iżda għandha numru ta 'benefiċċji estetiċi u emozzjonali differenti:

 • Li jkollok sperma ħoxna u ġeneruża matul l-orgażmu tiegħek ħafna drabi huwa sinjal li int b'saħħtu u virile. Jekk tbati minn produzzjoni baxxa ta 'semen, iċ-ċansijiet huma li tista' tħossok inqas kunfidenti dwar il-kapaċità tiegħek li twettaq sesswalment u tkun trid tipprova ssib trattament ta 'fluwidu seminali baxx.

 • Għal ħafna, il-kunċett ta 'semen eħxen huwa derivat mill-pornografija fejn ħadd ma jista' jimmaġina volum ejaculatory baxx. Li ma tkunx tista 'twettaq bl-istess mod bħal dawk l-irġiel jistgħu jġiegħlu lil xi ħadd iħossu inferjuri. Dawn is-sentimenti ta' inferjorità jistgħu jwasslu biex ir-relazzjoni bejn iż-żewġ imsieħba ssir tensjoni.

 • Dan mhux neċessarjament għax is-sieħeb mhuwiex kuntent dwar il-livelli relattivament baxxi ta 'ejaculation jew iridek iżżid il-fluwidu seminali, iżda jagħmel lil xi ħadd jistaqsi jekk humiex "manly biżżejjed" biex jissodisfaw lis-sieħeb tagħhom. Dan jista 'jpoġġi pedaġġ emozzjonali fuq kwalunkwe relazzjoni, minħabba li jista' jwassal għal sentimenti ta 'inadegwatezza.

Huwa importanti wkoll li wieħed jinnota li tista 'ssib li l-orgażmi tiegħek huma inqas pjaċevoli minħabba volum baxx ta' semen. Dan ifisser li jekk ma jkollokx il-volum xieraq ta 'sperma li huwa mistenni minn xi ħadd l-età tiegħek jista' jkun kapaċi jaffettwa b'mod negattiv il-kwalità tal-orgażmi tiegħek.

Volum baxx ta' semen u fertilità

Ir-riproduzzjoni (li tagħmel tarbija flimkien) hija ttrattata bħala esperjenza naturali u sempliċi għall-biċċa l-kbira tal-imsieħba. Madankollu, xi wħud isibu li s-sitwazzjoni kollha hija daqsxejn aktar diffiċli milli kien maħsub oriġinarjament. Filwaqt li hemm għadd ta' fatturi li rridu nqisu għan-nisa, mill-perspettiva maskili l-fertilità ħafna drabi hija ffukata fuq sperma ta' kwalità ħażina jew ejaculating volum relattivament baxx ta' semen. Dan jista ' jagħmilha diffiċli, xi kultant anke impossibbli, li r- raġel jikkawża tqala.

Jekk ma jkunx hemm fatturi sottostanti oħra, dan jista' jikkawża pressjoni tremenda fuq relazzjoni jekk iż-żewġ imsieħba jkunu jridu jġibu tifel ġdid fid-dinja. Tista' timmaġina l-frustrazzjoni u t-tensjoni li tista' tinqala' bejn iż-żewġ partijiet jekk ikun hemm raġuni ċara għaliex ma setgħux ikollhom tifel flimkien? F'daqqa waħda, jista' jkollok tagħżel bejn li jkollok tifel jew tifla u li tqatta' l-bqija ta' ħajtek mal-persuna li bħalissa tħobb.

Sintomi ta 'Infertilità Maskili

Sintomi ta 'Infertilità Maskili

Waħda mill-partijiet diffiċli tal-proċess hija li ħafna drabi ma jkunx hemm sinjali ċari ta ' infertilità maskili. Jista 'jkun possibbli li ejaculate, li tikseb erezzjoni, jew li tagħmel sess.

Ħafna drabi dawn jistgħu jiġru mingħajr diffikultà. Għall-għajn, kemm id-dehra kif ukoll il-kwantità ta 'semen ejaculated ġeneralment jidhru normali.

Produzzjoni baxxa tal-Isperma

Produzzjoni baxxa tal-Isperma

Irridu niddistingwu bejn problemi okkażjonali bi produzzjoni baxxa ta 'semen u problemi kontinwi bi produzzjoni baxxa ta' sperma. Jekk inti orgasm darba jew darbtejn u ssib li r-riżultat prodott mhuwiex dak li int imdorri bih, ma jfissirx li għandek problema. Livelli aktar baxxi tal-produzzjoni tas-semen isiru problema biss jekk issib li dan iseħħ ta' spiss.

Tbati minn volum baxx ta' semen?
Volum baxx ta' semen mhuwiex biss problema għall-irġiel akbar fl-età – irġiel iżgħar jistgħu wkoll jiġu affettwati minnu. Hemm ħafna kawżi ta 'għadd baxx ta' semen inklużi ansjetà, dipendenza fuq id-drogi u tipjip.

Kawżi ta' volum baxx ta' semen

Irridu nirrealizzaw li l-produzzjoni tal-isperma hija proċess kumpless. Jeħtieġ li t-testijiet (testikoli) jiffunzjonaw b'mod normali, kif ukoll il-glandoli pitwitarji u l-ipotalamu. Dawk l-organi fil-moħħ jipproduċu l-ormoni li wasslu għall-produzzjoni tal-isperma. Ladarba l-isperma tiġi prodotta, it-tubi jwassluhom bis-semen u ejaculates mill-pene.

Kwalunkwe problema b'dan il-bilanċ delikat tista ' tikkawża volum baxx ta' semen. Dawn huma ftit mill-aktar kwistjonijiet komuni:

Ansjetà

Anke jekk ħafna nies iħarsu lejn il-volum tas-semen bħala problema esklussivament fiżika, hemm imblukkar mentali li jista 'jwassal għal problemi wkoll. Jekk int kontinwament anzjuż dwar il-prestazzjoni tiegħek u kemm tista 'tipproduċi semen kif ejaculate, tista' ssir profezija li tissodisfa lilha nnifisha. Ladarba tibda tħossok aktar komdu dwar il-kapaċità tiegħek li tipproduċi, ikollha wkoll riżultat ta 'benefiċċju jekk din tkun parti mill-problema.

Mediċini

Hemm mediċini speċifiċi li jistgħu jwasslu għal problemi ta 'sperma, inklużi alpha-blockers, li huma tipi speċifiċi ta' mediċini għall-pressjoni tad-demm. Filwaqt li xi wħud minn dawn il-problemi huma permanenti, il-biċċa l-kbira tal-problemi ejaculatory jistgħu jitreġġgħu lura fil-ħin bi trattament xieraq b'volum baxx ta 'sperma. Ċerti kundizzjonijiet mediċi (inklużi żbilanċi fl-ormoni, testikoli, tumuri, antikorpi u infezzjoni mhux imnissla) jista' jkollhom rwol sinifikanti f'dak li għandu x'jaqsam ma' problemi ta' produzzjoni tas-semen.

Alkoħol

Minkejja l-fatt li l-alkoħol jista 'jservi bħala lubrikant soċjali, l-użu tal-alkoħol jista' jkollu effetti detrimentali fuq l-ejaculation tiegħek. Minħabba li jidher li jnaqqas il- livelli ta ' testosterone fil- ġisem, jista ' jkollu wkoll impatt negattiv fuq l- ammont ta ' ejaculate li inti kapaċi tipproduċi.

Drogi

Hemm numru ta ' mediċini differenti li jista' jkollhom impatt negattiv fuq l-għadd tal-isperma tiegħek. Kemm l-użu tal-marijuana kif ukoll tal-kokaina mhux biss se jnaqqsu l-kwantità tas-semen tiegħek, iżda wkoll se jinfluwenzaw b'mod negattiv il-kwalità. L- użu ta ' sterojdi anaboliċi (għat- tkabbir tal- muskoli u saħħa miżjuda) jista ' jwassal ukoll għal tnaqqis fil- produzzjoni tas- semen.

Tipjip tat-tabakk

Studji wrew li dawk l-irġiel li jpejpu għandhom ħafna aktar problemi bil-produzzjoni tas-semen tagħhom minn irġiel li ma jpejpux .

Stress emozzjonali

Stress emozzjonali fit-tul jew sever jista 'jinterferixxi mal-ormoni li għandna bżonn biex nipproduċu sperma ta' kwalità u biżżejjed fluwidu seminali. Dan ifisser li l-inkwiet dwar il-kwalità tal-isperma tiegħek jista' fil-fatt iwassal għal aktar problemi.

Fortunatament, ix-xjenza medika vvintat trattament ta 'volum baxx ta' sperma biex ittejjeb il-kwalità tal-isperma u l-motilità tal-isperma, iżżid l-għadd tal-isperma, u fluwidu seminali fl-irġiel.

Kif tipprevjeni volum baxx ta 'semen?

Waħda mill-ewwel affarijiet li trid tqis hija li fejn jidħol trattament ta 'volum baxx ta' sperma, m'hemm l-ebda metodu garantit li se jgħin lil KULĦADD. Fl-istess ħin, m'aħniex ngħidulek li inti mwaħħal f'sitwazzjoni bla tama. Fil-fatt, jekk tinnota li l-produzzjoni tas-semen tiegħek hija taħt dak li temmen li għandu jkun, hemm ħafna affarijiet differenti li tista 'tagħmel biex tgħin ittaffi l-problema:

1

Ibdel id-drawwiet tiegħek

Waħda mill-problemi ewlenin li jikkawżaw tnaqqis drastiku fil-produzzjoni tas-semen qed issaħħan iżżejjed it-testikoli tiegħek. Waqt li tkun bilqiegħda b'riġlejk maqsuma tista' tkun komda, trid tikkunsidra li qed issaħħan iżżejjed b'mod attiv it-testikoli tiegħek meta tagħmel dan. Trid tiżgura wkoll li tnaqqas il-livelli ta 'stress ġenerali tiegħek, speċjalment minħabba l-impatt negattiv li dan jista' jkollu fuq il-livelli tal-ormoni tiegħek. Fl-aħħarnett, jekk int tpejjep jew bħalissa għandek piż żejjed, hija idea tajba li tieqaf tpejjep / titlef il-piż sabiex iżżid l-għadd tal-isperma u tikseb produzzjoni aħjar tas-semen.

2

Ittejjeb id-dieta u l-kors ta 'eżerċizzju tiegħek

Li tkun f'forma aħjar mhux biss ifisser li tħossok aħjar mentalment (li se jkollu l-benefiċċji tiegħu stess) iżda li tiekol ikel aktar b'saħħtu u li tidħol f'forma aħjar ifisser ukoll li ġismek ikun jista 'jipproduċi s-semen bl-aħjar mod ukoll. Sabiex tinkiseb produzzjoni ottimali tas-semen u jiżdied il-fluwidu seminali, hija wkoll idea tajba li żżid il-konsum tal-fluwidu tiegħek.

3

Iċċekkja l-mediċini tiegħek

Aħna tajnikom ftit eżempji ta ' mediċini li jinfluwenzaw il-produzzjoni tas-semen tiegħek. Ma stajniex possibilment insemmu l-mediċini differenti kollha fis-suq li possibilment jistgħu jwasslu għal tnaqqis fl-għadd tal-isperma. Jekk bħalissa qed tieħu medikazzjoni li temmen li tista 'tkun qed tinterferixxi fil-produzzjoni tal-isperma tiegħek, hija idea tajba li tistaqsi lit-tabib personali tiegħek jekk din hijiex interazzjoni possibbli.

4
Ipprova supplimenti naturali
L-karnitina (misjuba fil-ħalib u l-laħam aħmar) – dan iżid il-veloċità tal-isperma u l-produzzjoni tal-isperma. Huwa amino acid naturali u jista 'jittieħed bħala suppliment.
L-arġinina - Tista 'ssib L-arġinina fil-laħam, bajd, żerriegħa tal-ġulġlien, u ġewż. Ħafna drabi huwa ħabbar bħala trattament perfett tal-volum tal-isperma.
Aċidu foliku - L-ikel kollu li huwa magħmul bil-ħbub għandu jiġi msaħħaħ bl-aċidu foliku. Speċjalment meta kkombinat maż-żingu, l-aċidu foliku se jżid l-ammont ta 'għadd ta' sperma u fluwidu seminali li nipproduċu.

Kif iżżid il-volum tal-isperma?

Jekk inti frustrat bil-volum tal-isperma tiegħek, tkun kuntent li tkun taf li hemm numru ta 'affarijiet differenti li tista' tagħmel biex iżżid il-volum tas-semen tiegħek. Hemm diversi modi differenti li tista 'tipprova żżid il-fluwidu seminali, uħud minnhom huma aktar effettivi minn oħrajn.

Il-problema bi ftit minn dawn l-għażliet differenti ta 'trattament ta' volum baxx ta 'sperma hija li għandhom diversi effetti sekondarji jew sempliċement mhumiex effettivi daqs uħud mill-għażliet aħjar fis-suq. Ftakar li mhux kull trattament elenkat hawnhekk se jkun ta 'għajnuna għas-sitwazzjoni partikolari tiegħek.

Ikel li jżid il-volum tal-isperma

Ikel li jżid il-volum tal-isperma

Hemm numru ta ' ikel differenti li jistgħu joffrulek xi benefiċċji meta niġu biex inżidu l-volum tal-isperma. Se niddiskutu ftit minn dawk l-aktar famużi hawn. L-ewwel eżempju huwa ċikkulata skura. Ċikkulata skura tinkludi L-Arginine.

Eżempju ieħor ta' ikel li jista' jgħin huwa l-gajdri. Il-gajdri huma sinjuri fiż-Żingu, minerali naturali u essenzjali li jgħin biex itejjeb il-produzzjoni tal-isperma. Il-banana trid tiġi inkluża wkoll. Mhumiex biss sorsi sinjuri ta 'vitamina B, huma wkoll sinjuri f'enzima msejħa bromelain. Din l- enzima suppost taħdem bħala stimulant libido.

Eżempju finali huwa l-bajd, li huma sinjuri fil-vitamina E u l-proteina. Dawn jistgħu jgħinu fil-produzzjoni ta' sperma qawwija u b'saħħitha fit-testikoli. B'kumbinazzjoni, il-bajd huwa maħsub ukoll li jipproteġi minn radikali ħielsa. Dan jista 'jfisser li ċ-ċelloli tal-isperma tiegħek huma aktar sikuri b'dieta tajba għas-saħħa tal-bajd.

Il-problema bil-biċċa l-kbira ta 'dan l-ikel hija li l-konsum ta' vitamini u minerali tajbin huwa tant limitat li verament ma tara l-ebda benefiċċju. Filwaqt li dan l-ikel huwa tajjeb fit-teorija, ikollok bżonn tieħu ammonti tremendi sabiex tara differenza attwali.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Trattamenti ormonali

Trattamenti ormonali

Jekk taf li hemm żbilanċ ormonali li qed jikkawża l-problema tal-produzzjoni tas-semen imnaqqsa, it-trattamenti bl-ormoni jistgħu jkunu effettivi. Madankollu, hemm żewġ problemi kbar b' din il- forma ta ' trattament. L-ewwel waħda hija li tista 'tkun għalja ħafna. Qed nitkellmu dwar eluf ta 'dollari biss biex tikseb it-trattament u d-dożaġġi preskritti tat-testosterone.

It-tieni, hemm firxa wiesgħa ta ' effetti sekondarji. Anke jekk mhux kulħadd se jsofri mill-istess effetti sekondarji, uħud minnhom ċertament ta' min isemmihom. Għażla ta ' l- effetti sekondarji ta ' diversi trattamenti bl- ormoni tinkludi:

 • Riskju akbar ta ' emboli tad- demm
 • Riskju akbar li tiżviluppa kanċer tal-prostata
 • Stimulazzjoni tat- tessut tal- prostata, li jfisser li twassal għal żieda fis- sintomi ta ' l- awrina bħal frekwenza jew tnaqqis fin- nixxiegħa
 • Żamma ta' fluwidu ħafif
 • Akne jew ġilda żejtnija

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Medikazzjoni bir-riċetta

Medikazzjoni bir-riċetta

Bħal fil- każ ta ' trattamenti bl- ormoni, l- użu ta ' medikazzjoni ta ' trattament tal- volum ta ' l- isperma bir- riċetta jista ' jkun effettiv, sakemm ikun hemm kwistjoni medika attwali li teħtieġ li tiġi ttrattata. Bħal fil- każ tat- trattamenti bl- ormoni, l- istess effetti sekondarji (għalkemm dawk fiżiċi differenti) huma ta ' tħassib. Sakemm ma jkollokx assigurazzjoni tas-saħħa tajba, iċ-ċansijiet huma li l-assigurazzjoni tiegħek mhix se tħallas għal medikazzjoni bir-riċetta relatata mal-produzzjoni tas-semen.

It-tieni, bħal fil-biċċa l-kbira tal-mediċini bir-riċetta, hemm firxa wiesgħa ta 'effetti sekondarji. Filwaqt li mhux kull medikazzjoni għandha l-istess ċans ta 'effetti sekondarji, dawn jistgħu jkunu ħżiena biżżejjed għal fejn l-użu ta' medikazzjoni bir-riċetta fil-fatt ma jiswax il-benefiċċju sakemm ma tkunx qed tipprova tnissel b'mod attiv. U anke jekk int, ħafna drabi jkun hemm għażliet aħjar disponibbli.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Eżerċizzji tal-muskoli pelviċi

Eżerċizzji tal-muskoli pelviċi

Jekk ridt taħdem aktar, issib ruħek barra jew fuq treadmill u eżerċizzju. Ma tistennax biss riżultati mil-lum għal għada, u qabel ma tmexxi l-ewwel maratona tiegħek, trid tagħmel ħafna xogħol. L-istess jgħodd għall-eżerċizzji tal-muskoli pelviċi. Xi riċerka sabet li eżerċizzji speċifiċi jistgħu jkunu kapaċi jgħinu fiż-żieda fil-produzzjoni tas-semen u jwasslu għal ejaculation aktar b'saħħtu.

Anke jekk ir-riċerka inizjali turi li hemm benefiċċji definiti għall-eżerċizzji tal-muskoli pelviċi, dan mhux se joffrilek soluzzjoni bħalissa. Hekk kif tibda titħarreġ għal maratona ma jfissirx li tista 'tmexxi maratona mill-ewwel, eżerċizzji tal-muskoli pelviċi ma jfissirx li tista' taffettwa l-produzzjoni jew il-veloċità tas-semen tiegħek mill-ewwel. Għandek taċċerta ruħek li tagħmel eżerċizzju regolari.

Jekk bħalissa qed ikollok problemi bil-produzzjoni tas-semen tiegħek, dawn l-eżerċizzji mhumiex soluzzjoni immedjata. Filwaqt li jistgħu jkunu tajbin biex jiġu inklużi fil-pjan ta 'trattament ġenerali tiegħek, hija xi ħaġa li tista' tieħu ġimgħat, possibilment anke xhur qabel ma toffri xi forma ta 'eżenzjoni.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Pilloli naturali għall-volum sperma

Għal ħafna mill-fatturi differenti li semmejna għan-nuqqas ta 'volum ta' sperma, supplimenti naturali jistgħu jkunu l-aħjar tweġiba. Jekk tuża l-aħjar pilloli għall-volum tal-isperma, iċ-ċansijiet huma li tara żieda fil-volum tal-isperma u l-għadd tal-isperma, u tgawdi orgażmu aktar b'saħħtu u aktar qawwi wkoll.

Peress li m'hemm l-ebda effetti sekondarji (b'differenza minn ħafna mill-għażliet l-oħra li semmejna qabel) m'għandhiex tkun sorpriża li għal ħafna, din hija l-għażla preferuta.

Huwa importanti li tifhem li b'differenza mill-medikazzjoni bir-riċetta, in-nies qagħdu fuq supplimenti naturali għal eluf ta 'snin. Dan ifisser li taf li m'għandekx riskju ta 'effetti sekondarji mhux mixtieqa bħal fl-għażliet l-oħra. Jekk tibqa 'tuża dawn il-pilloli naturali għall-volum ta' l-isperma, tara riżultati fit-tul ukoll. Minħabba li m'għandekx għalfejn tistenna xhur sakemm jibdew jaħdmu, dan spiss jitqies bħala l-aħjar trattament ta 'fluwidu seminali baxx possibbli għall-biċċa l-kbira tal-irġiel.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Ordni issa
Skond studji xjentifiċi:
Pilloli naturali għall-volum sperma jipprovdu suċċess mhux imqabbla fil-prevenzjoni u t-trattament ta 'problemi ta' volum baxx ta 'semen u l-kundizzjonijiet relatati kollha.
Dan huwa l-aktar metodu affordabbli, sikur u naturali biex jiżdied il-volum tal-isperma fl-irġiel b'rata ta 'suċċess ta' aktar minn 98%.


Aqra aktar dwar pilloli naturali għall-volum ta 'l-isperma

Studji Kliniċi

Hemm evidenza xjentifika li tenfasizza l-benefiċċji tal-użu ta 'trattamenti erbali sabiex issolvi kwistjonijiet bil-volum tal-isperma u żżid fluwidu seminali.

Fil-fatt, ħafna studji kliniċi differenti jikkonfermaw l-effettività tal-pilloli għall-volum tal-isperma. Dawn mhumiex biss "dikjarazzjonijiet" magħmula minn figuri bla wiċċ, iżda pjuttost dikjarazzjonijiet minn tobba attwali li għandhom esperjenza fil-qasam tal-psikjatrija u s-sessoloġija.

Din mhix psewdo-xjenza; Dan huwa fatt ibbażat fuq l-evidenza fejn inti tista 'tara d-differenza li din l-għażla ta' trattament ta 'volum baxx ta' sperma tagħmel għalik innifsek.

Studji Kliniċi

Copyright © 2016 - 2024 No-Sperm.com. Id-drittijiet kollha riżervati.